Thân chào các Huynh Đệ !!

Có nhiều huynh để gởi mật mã (email) hỏi Nhi Hồng Viện sao ít hàng vậy?  Rồi sdt mấy nàng kỹ nữ hot ( gái gọi hot trên diễn đàn uy tín do khó xin share)

 

Giờ nhằm phục vụ tốt hơn các huynh đệ , kể từ 12-12-2018, Nhi Hồng Viện sẽ cố gắng xin được mật mã liên lạc ( số điện thoại ) của một số hot Gái Gọi (kỹ nữ) chất lượng trên các miền đất hứa  như: ThienDia, Xam bên khu vực miền Nam, … Đó là những em kỹ nữ phục vụ tốt và ngon trên các vùng đất hứa và điều đặc biệt là anh em không cần phải nạp card này nọ xin sỏ trên diễn đàn nhé, tất cả anh em đến với Nhi Hồng Viện đều được chia sẻ  miễn phí